FLOW MOTION RACING

Logo, identitat

ISCB

Logo, identitat, packaging

VIRGITE

Identitat, packaging

KIKKS'O

Logo, identitat

ESPAI CARMEN THYSSEN

Imatge editorial i expositiva

LAND

Disseny equipació

JUST MARRIED

Packaging

LANGLOYS

Logo, identitat, packaging

LA CUNA

Packaging

VIRGITE

Identitat, packaging

VIURE EN DEMOCRÀCIA

Logo, identitat

LA MARCONIA

Naming, logo, identitat, packaging

LAND

Catàleg, logo, identitat

SPINTA

Naming, logo, identitat, packaging

SINOPTIA

Naming, logo, identitat
close
Serveis
BRANDING
Naming, logotips, identitat visual, aplicacions corporatives i packaging.

GRÀFICA PUBLICITÀRIA
Campanyes gràfiques on i offline, espots i estands.

EDITORIAL
Disseny i maquetació de publicacions, línies editorials i direcció d’art.

SENYALITZACIÓ
Estratègia i senyalística d’espais públics i privats.

WEB
Estructuració, wireframe i disseny gràfic.
Protecció de dades i drets d'autor d'aquest web
 
En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.
 
Els drets d’autors, els textos, les imatges, les animacions i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà), amb adreça www.dosis.studio, amb seu i domicili social a:
 
Placeta Sant Joan 23, entl. 1a
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. +34 972 822 503
40530549H
 
Per tant, Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà) està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat.
 
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà).
 
Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.dosis.studio són de titularitat exclusiva de Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà) i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.