SPINTA

Naming, logo, identitat, packaging

ESPAI CARMEN THYSSEN

Imatge editorial i expositiva

PETIT BLAU

Logo, identitat, packaging

ALGAVIRA

Logo, identitat, packaging

LA MARCONIA

Naming, logo, identitat, packaging

SINOPTIA

Naming, logo, identitat

BANCALS DE CAMARLES

Logo, identitat, packaging
Protecció de dades i drets d'autor d'aquest web
 
En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.
 
Els drets d’autors, els textos, les imatges, les animacions i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà), amb adreça www.dosis.studio, amb seu i domicili social a:
 
Placeta Sant Joan 23, entl. 1a
17220 Sant Feliu de Guíxols
Tel. +34 972 822 503
40530549H
 
Per tant, Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà) està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat.
 
Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà).
 
Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.dosis.studio són de titularitat exclusiva de Dosis Studio (Marc Calvet Pujolà) i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.